Zatmění slunce

Instrukce děkana proděkanům:
Zítra v devět hodin je zatmění Slunce, tedy něco, co se každý den nevidí. Ať pracovníci nastoupí v pracovním oděvu na nádvoří. Při pozorování tohoto řídkého jevu podám sám příslušný výklad. Bude-li pršet, nebude nic vidět a v tom případě půjdeme do posluchárny.
Instrukce proděkanů vedoucím kateder:
Na pokyn děkana bude zítra v devět hodin zatmění Slunce. Bude-li pršet, nebude to možné na nádvoří v pracovním oděvu vidět. V tom případě se provede zatmění Slunce ve 103, tedy něco, co se každý den nevidí.
Vedoucí kateder vedoucím ročníků:
Na pokyn děkana dojde zítra v devět hodin v pracovním oděvu ke zmizení Slunce. Děkan dá pokyn k tomu, má-li pršet, což se nevidí každý den.
Vedoucí ročníku vedoucím kroužků
Bude-li zítra v posluchárně pršet, tedy něco, co se každý den nevidí, zmizí v devět hodin náš děkan v pracovním oděvu.
Vedoucí kroužku studentům
Zítra v devět hodin zmizí náš děkan. Škoda, že se to nedá vidět každý den.