Stručný úvod do teorie pivního pole

(Basic Principles of the Beer Field Theory)

Znalost základů teorie pivního pole má v současné době nejširší uplatnění v potravinářské chemii, medicíně a hlavně ve filozofii. Přesto by však mohlo být užitečné, aby s některými poznatky z teorie pivního pole byli seznámeni i pracovníci jiných oborů. Zejména ve vědecko-výzkumné základně.

Přejděme však k meritu věci:

Tolik tedy ůvodem.

Literatura:

  1. Stratton, J.A.: Teorie elektromagnetického pole, SNTL 1961
  2. Hospr, J.: Příručka pro výčepníky, Merkur 1979
  3. Kardašova Řečice - Restaurace Na Náměstí - osobní sdělení
  4. Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, SNTL 1969
  5. ČSN 56 6635